dijous, 18 de novembre de 2010

Sol·licitud d'ajut

Benvolgudes famílies, us informem que l'Ajuntament de Sant boi ha obert la convocatòria d'Ajuts per la participació en activitats extraescolars del curs 2010/2011.
Aquests ajuts estan adreçats a famílies d'alumnat amb situacions socioeconòmiques desafavorides. Podeu trobar tota la informació a la web de l'Ajuntament.
Per a poder participar en aquesta convocatòria, es té con compte que la renta de la Unitat Familiar de convivència del darrer exercici no superi els llindars que us indiquem tot seguit:
Famílies de dos membres: 17.377,00 €
Famílies de tres membres 22.820,00 €
Famílies de quatre membres: 27.069,00 €
Famílies de cinc membres: 30.717,00€
Famílies de sis membres: 34.241,00 €
Famílies de set membres: 37.576,00€
Famílies de vuit membres: 40.882,00 € A parir del vuitè membre s'afegiran 3.282,00 € per cada nou membre.
Si compliu amb aquest requisist i els vostres fills i filles realitzen activitats extraescolars, podeu tramitar la sol·licitud a l'Ajuntament de Sant Boi abans del dia 30 de novembre.

Calendari